|

Children's Fiction | UNodaka noSele (isiXhosa)

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

UNodaka noSele (isiXhosa)

ISBN: 9781990911033

R85.00

UNodaka noSele (isiXhosa) 85.0000 1 17

Unodaka noSele yayingabahlobo abakhulu. Xa ibhaloni kaSele iphetshulwa ngumoya isiya esibhakabhakheni, uNodaka wazama ngandlela zonke ukunceda umhlobo wakhe. Kodwa isibhakabhaka asiyondawo yokudlala.

Tags

Isixhosa