|

Children's Fiction | Umshado KaMalume

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Umshado KaMalume

ISBN: 9781990911064

R80.00

Umshado KaMalume 80.0000 1 22

UQiniso kufanele abe ngomunye wabaphelezeli emshadweni kumalume wakhe. Kodwa uQiniso unenkinga. Ibhulukwe ekufanele aligqoke emshadweni kalimlingani kahle. Uma ibhulukwe lingamlingai, bangathatha omunye umfana esikhundleni sakhe. Lokhu kungamenza aphuthelwe yithuba lokuba ngomunye wazitatanyiswa emshadweni. UQiniso ukhathazekile. Ingabe Sekuwukulahleka kwethuba lake njalo?

Tags

Isizulu