|

Children's Fiction | uGimba noFudu

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

uGimba noFudu

ISBN: 9781990911040

R100.00

uGimba noFudu 100.0000 1 12

UGimba yitekisi eligijima kunawo wonke amatekisi edolobheni. Kwathi ngelinye ilanga uGimba wahlekisa ngoFudu. UFudu wacasuka, wathi yena angamshiya uGimba kwezokugijima. UGimba wakubona lokhu kuyihlaya. Usuku lomncintiswano lwabekwa. UGimba noFudu baqhudelana.

Ingabe ngubani owaphuma phambili?

Funda le ncwadi uthole iqiniso

Tags

Isizulu