|

Children's Fiction | uGimba itekisi elingumagimbela

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

uGimba itekisi elingumagimbela

ISBN: 9780980258417

R100.00

uGimba itekisi elingumagimbela 100.0000 1 1

UGimba kwakuyitekisi elincane elibomvu ngombala. Wayebangisa amanye amtekisi, efuna kube nguye kuphela othwala abantu. Ngelinye ilanga wagibeza abantu abaningi kakhulu, wasindwa, kodwa waphikelela phambili eya edolobheni. Kwathi esebhekene nomqansa wentaba, wazithola esenkingeni. Wayezofika kanjani edolobheni?

Tags

Isizulu