|

Youth Novels & Poetry | Izigemegeme zikaNtwana

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Izigemegeme zikaNtwana

ISBN: 9780994703996

R100.00

Izigemegeme zikaNtwana 100.0000 1 27

UNtwana kwathi ngelinye ilanga, wafikelwa ngumqondo wokweqa ekhaya aye eThekwini. Washiya ugogo wababela khona edolobheni lapho kusebenza khona umame wakhe. Yilapho-ke uNtwana alandelwa khona yizigemegeme.

Tags

Isizulu