|

Youth Novels & Poetry | Ikhowe (Iqoqo Lezinkondlo)

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Ikhowe (Iqoqo Lezinkondlo)

ISBN: 9781990911057

R80.00

Ikhowe (Iqoqo Lezinkondlo) 80.0000 1 29

Leli yiqoqo lezinkondlo eliphathelene neziga zempilo, kanye nendalo uqobo lwayo. Lapha amaciko abonisa ukujula komqondo ngokuphawula ngezehlo zemihla, ezinye zazo esizithatha kalula nje. Ngisho izilwanyane ezejwayelekile zivusa uqgozi, luqqhibuke okwekhowe. 

Sekukuwe mfundi ukuba uhlomule kuso isikhowe!

Tags

Isizulu