|

Youth Novels & Poetry | Emajukujukwini Olwandle

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Emajukujukwini Olwandle

ISBN: 9780994703941

R100.00

Emajukujukwini Olwandle 100.0000 1 28

UMduduzi noMapintsha bahlale bedoba emfuleni ngesikebhe sabo esidala. Ngelinye ilanga uMamphintsha uza necebo lokuba bazame inhlanhla badobe olwandle. Ulwandle lunezinhlanzi ezinkulu ezingaletha imali. UMduduze akayithandisisi le nto, kodwa uyayidinga. Okwenzeka emva kwalokho, nguchungechunge lwezahlakalo zokufa nokuphila. Ingabe ulwandle lunomusa kubona? Akwaziwa!

Tags

Isizulu